Biroul notarial îndeplinește toate prcedurile și redactează toate actele prevăzute de legea 36/1995 cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

- redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;

- autentificarea înscrisurilor; ( contracte, declarații pe proprie răspundere, procuri, convenții/tranzacții, acte constitutive, statute, acte de înființare sau de fuziune,divizare, dizolvare-lichidare a societăților comerciale etc)

- procedura succesorală notarială;

- procedura divorţului, în condiţiile legii;

- certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;

- legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;

- darea de dată certă înscrisurilor;

- primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial;

- actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;

- legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

- efectuarea şi legalizarea traducerilor;

- eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;

- activităţi fiduciare, în condiţiile legii;

- numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;

- înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;

- certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora;

- lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;

- emiterea titlurilor executorii notariale;

- orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

Echipa

In cadrul biroului notarial isi desfasoara activitatea urmatoarele persoane:
- Preda Popescu Florentina- notar public
- Preda Popescu Razvan - consilier juridic si notar stagiar
- Chirica Cristina Maria - consilier juridic
- Pirvu Catalin Mihai - consilier juridic
- Necula Marilena - asistent notarial