Întinderea reparării unui prejudiciu cauzat prin pierderea unei şanse nu poate fi egală avantajelor pe care creditorul le-ar putea obţine din valorificarea şansei, pe de o parte. Pe de altă parte, repararea unui astfel de prejudiciu este proporţională cu probabilitatea obţinerii avantajului, ţinând cont de împrejurări şi de situaţia concretă a creditorului.

Extras din considerentele deciziei nr. 1450/2018 a ÎCCJ:

”Recurentul-reclamant critică doar întinderea reparaţiei acordate de instanţa de apel pentru beneficiul nerealizat, întrucât, în ce priveşte prejudiciul efectiv suferit (damnum emergens), constând în costurile necesare aducerii spaţiului închiriat în starea iniţială, instanţa de apel i-a acordat integral despăgubirile solicitate.

Sub un prim aspect, solicită a se constata că s-a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 1532 alin. 2 C. civ., considerându-se că perfectarea contractului de închiriere cu C. a reprezentat şansă şi că, pentru perioada ulterioară încheierii celui de al doilea contract de locaţiune, cu E., deci după iunie 2014, recurentul-reclamant nu a mai suferit o pierdere de şansă în a obţine un avantaj.

Contrar celor susţinute de recurentul-reclamant, şansa nu presupune cu necesitate un eveniment extraordinar, a cărui reuşită nu este niciodată certă, elementul aleatoriu fiind prezent în definirea şansei. Pentru ca un prejudiciu cauzat prin „pierderea unei şanse” să fie reparabil prin angajarea răspunderii contractuale, trebuie întrunite mai multe condiţii: să fie un prejudiciu real şi cert, prin crearea unei situaţii dezavantajoase pentru partea în privinţa căreia nu s-a executat o obligaţie contractuală (în concret, predarea spaţiului închiriat în starea iniţială), prin ratarea unei oportunităţi cu semnificaţii importante pentru viitorul său. Şansa de a obţine un avantaj trebuie să fie efectivă şi serioasă, creditorul obligaţiei neîndeplinite având obligaţia să demonstreze că a ratat obţinerea unui avantaj care era, pentru el, aproape o certitudine, în care obiectivele pe care şi le-a propus s-ar fi împlinit, dacă nu ar fi intervenit neexecutarea culpabilă a obligaţiei din partea debitorului acestuia.

În concret, în mod corect a reţinut instanţa de apel că recurentul-reclamant a ratat şansa de a obţine o chirie lunară în cuantum de 9102 Euro/lunar, existând perspective reale în acest sens, din moment ce creditorul obligaţiei de predare a spaţiului perfectase deja un contract de închiriere cu C. Ceea ce instanţa de apel a constatat, în mod just, este faptul că certitudinea unui prejudiciu viitor se referă atât la existenţa, cât şi la întinderea sa. Din această perspectivă a făcut o corectă aplicare a prevederilor art. 1532 alin. 1 C. civ. Întinderea reparării unui prejudiciu cauzat prin pierderea unei şanse nu poate fi însă egală avantajelor pe care creditorul le-ar putea obţine din valorificarea şansei, pe de o parte. Pe de altă parte, repararea unui astfel de prejudiciu este proporţională cu probabilitatea obţinerii avantajului, ţinând cont de împrejurări şi de situaţia concretă a creditorului.

În acest context, instanţa de apel a apreciat că reclamantul locator a pierdut şansa de a obţine un anumit cuantum al chiriei, stabilit prin convenţia perfectată cu C., dar că nu s-a dovedit probabilitatea ca această chirie să se menţină în acelaşi cuantum pe întreaga perioadă pretinsă de către reclamant (8 ani de la data la care spaţiul ar fi trebuit predat noului chiriaş). În adevăr, un contract de închiriere, contract cu executare succesivă, încheiat pentru o perioadă de 10 ani, poate fi desfiinţat atât pentru motivele stipulate în acea convenţie, cât şi pentru cauzele generale prevăzute de lege (denunţare unilaterală, reziliere, moartea locatorului, ş.a.m.d).

Aşadar, instanţa de apel a procedat la stabilirea întinderii prejudiciului în condiţiile stipulate de legiuitor, prin art. 1532 alin. 2 C. civ., ţinând cont de „împrejurări şi situaţia concretă a creditorului”. (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1450 din 26 aprilie 2018

 

Echipa

In cadrul biroului notarial isi desfasoara activitatea urmatoarele persoane:
- Preda Popescu Florentina- notar public
- Preda Popescu Razvan - consilier juridic si notar stagiar
- Chirica Cristina Maria - consilier juridic
- Pirvu Catalin Mihai - consilier juridic
- Necula Marilena - asistent notarial